UVID U TROŠKOVE GRADA KORČULE
01.01.2022 - 31.05.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2052

UKUPNO:   24.048.405,85 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.05.2022 III larvicinda dezs 20.000,00 kn CIAN d.o.o. Split 04201603871 GRAD KORČULA A2117103 3234 0610  
31.05.2022 URA-220402,HEP Opskrba 04 2022 227,64 kn PETAR SKOKANDIĆ - UO ŽRNOVSKI DVORI ŽRNOVO 68359280326 GRAD KORČULA A212301 3223 0111  
31.05.2022 URA-220401,Vodovod 04 2022 36,34 kn PETAR SKOKANDIĆ - UO ŽRNOVSKI DVORI ŽRNOVO 68359280326 GRAD KORČULA A212301 3234 0111  
31.05.2022 Radovi na dj igralištu grada Korčule, narudžbenica 100 3.750,00 kn TONĆI BOROVAC ŽRNOVO 93680039092 GRAD KORČULA A211902 3232 0660  
31.05.2022 SPORTSKI TERENI 76,91 kn HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 GRAD KORČULA A212301 3223 0111  
31.05.2022 URA-87,Racun br.: 677-10-1 folija i toner 822,85 kn OPSTANAK D.O.O. SPLIT 65655698625 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210406 3221 0820  
31.05.2022 Racun br.: 22173 plakat kino 30,00 kn DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Korčula 44066897752 Centar za kulturu Korčula A210501 3239 0820  
31.05.2022 Malonogometni turnir Uskrs 2022., zahvalnice 325,00 kn DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Korčula 44066897752 GRAD KORČULA A212205 3239 0660  
31.05.2022 URA-78,Racun br.: 22167 plakat ples, egzil židova, letak 406,25 kn DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Korčula 44066897752 Gradski muzej Korčule A210407 3239 0820  
31.05.2022 URA-98,Racun br.: 22147 plakat 437,50 kn DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Korčula 44066897752 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210418 3239 0820  
31.05.2022 URA-84,Racun br.: Račun br. 1113/1/1 / 2022 mjesečna naknada 875,00 kn VIVA info Zagreb 22361751585 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3238 0820  
31.05.2022 URA-220112,voda balon 05-22 41,11 kn NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3234 0810  
31.05.2022 URA-220110,voda bazen 05-22 2.797,90 kn NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3234 0810  
31.05.2022 Racun br.: 1533-EL01-91 5.287,50 kn ELOS d.o.o. Solin 46333387903 GRAD KORČULA A211912 3224 0640  
31.05.2022 URA-189,Racun br.: 367/750/1 higijenski mat 468,75 kn ALCA ZAGREB D.O.O. Zagreb 58353015102 Dječji vrtić Korčule A210201 3221 0911  
31.05.2022 URA-89,Racun br.: 459/750/1 papirnati ručnici 325,38 kn ALCA ZAGREB D.O.O. Zagreb 58353015102 Gradski muzej Korčule A210401 3221 0820  
31.05.2022 Gel za dezinfekciju ruku, vreće za smeće,ručnici za ruke 696,63 kn ALCA ZAGREB D.O.O. Zagreb 58353015102 GRAD KORČULA A210102 3221 0111  
31.05.2022 URA-90,Racun br.: 296/750/1 sapun i ručnici 170,19 kn ALCA ZAGREB D.O.O. Zagreb 58353015102 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3221 0820  
31.05.2022 Glazbena škola za mlađe uzraste 20.000,00 kn GU CRNOMIRI - ČARA Čara 19694789465 GRAD KORČULA A210602 3811 0860  
31.05.2022 Brošura "Seksualno zlostavljanje JUG 2.487,50 kn IV NAKLADNIŠTVO d.o.o. Zagreb 61651285801 GRAD KORČULA A210102 3221 0111  
31.05.2022 05 2022 5.906,25 kn RI-ING NET d.o.o. Rijeka 18259544697 GRAD KORČULA A210102 3238 0111  
31.05.2022 URA-83,Racun br.: 166/PP1/2 igračke 3.873,40 kn Naklada Panda Zagreb 08071235142 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3221 0820  
31.05.2022 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KORČULA ZA 05-22 100.000,00 kn ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KORČULA Korčula GRAD KORČULA A211302 3811 0810  
31.05.2022 Javna nabava-oglas 1.875,00 kn NARODNE NOVINE d.d. Zagreb 64546066176 GRAD KORČULA A210102 3233 0111  
31.05.2022 Projekti uređenja Hober i Mo Račišće 34.750,00 kn TIMBOLJE D.O.O. VELA LUKA 81792647594 GRAD KORČULA T212004 4263 0660  
31.05.2022 Putni nalog 02-2022 400,00 kn Marija Hajdić 75315546099 Gradski muzej Korčule A210401 3211 0820  
31.05.2022 Racun br.: 1886/30/1 film operation.... 350,00 kn DUPLICATO MEDIA d.o.o. Zagreb 74258457781 Centar za kulturu Korčula A210501 3235 0820  
31.05.2022 Racun br.: 4702/34/1 film pil s... 535,72 kn BLITZ Zagreb 69856063967 Centar za kulturu Korčula A210501 3235 0820  
31.05.2022 URA-220414,Kte minus po rn od 30.04.-28.05.2022. 10.515,90 kn OTP BANKA D.D. ZADAR 52508873833 GRAD KORČULA A212002 3423 0660  
31.05.2022 TRIATLON KLUB SPLIT 12. Korčulanski triatlon 40.000,00 kn TRIATLON KLUB SPLIT 99707879275 GRAD KORČULA A211305 3811 0810