UVID U TROŠKOVE GRADA KORČULE
01.01.2022 - 31.10.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 4441

UKUPNO:   42.908.679,04

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.10.2022 URA-196,Racun za mjerene usluge: 0010005404-221020-8 3.625,67 kn HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 Gradski muzej Korčule A210401 3223 0820  
31.10.2022 10 2022 62,50 kn FINANCIJSKA AGENCIJA Dubrovnik 85821130368 GRAD KORČULA A210102 3238 0111  
31.10.2022 Liburna - piće 214,00 kn HTP - KORČULA KORČULA 63259199217 GRAD KORČULA A110106 3293 0111  
31.10.2022 10 2022 - održavanje javnih površina 83.333,33 kn HOBER K.T.D. KORČULA 90015801532 GRAD KORČULA A211917 3239 0660  
31.10.2022 Racun za mjerene usluge: 01827908268000221001 tel 9 5,04 kn Hrvatski Telekom d.d. ZAGREB 81793146560 Centar za kulturu Korčula A210501 3231 0820  
31.10.2022 10 2022 2.309,11 kn Hrvatski Telekom d.d. ZAGREB 81793146560 GRAD KORČULA A210102 3231 0111  
31.10.2022 URA-220237,Racun br.: 2200427 dvorana materijal 140,15 kn SAŠA ČURKOVIĆ - T.O. TOMISLAV KORČULA 20222262612 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3224 0810  
31.10.2022 06 2022 3.625,00 kn ANTE VOJVODIĆ - at corner KORČULA 35030940432 GRAD KORČULA A210102 3238 0111  
31.10.2022 07 2022 1.875,00 kn ANTE VOJVODIĆ - at corner KORČULA 35030940432 GRAD KORČULA A210102 3238 0111  
31.10.2022 Toneri 6.466,00 kn ANTE VOJVODIĆ - at corner KORČULA 35030940432 GRAD KORČULA A210102 3221 0111  
31.10.2022 URA-221044,HEP Opskrba 09 2022 653,61 kn PETAR SKOKANDIĆ - UO ŽRNOVSKI DVORI ŽRNOVO 68359280326 GRAD KORČULA A212301 3223 0111  
31.10.2022 URA-220997,Ovjera potpisa OV-3899/2022 95,00 kn IVNA KALIMAN - JAVNI BILJEŽNIK KORČULA 39028888104 GRAD KORČULA A210102 3295 0111  
31.10.2022 Potrošni materijal 231,30 kn SAŠA ČURKOVIĆ - T.O. TOMISLAV KORČULA 20222262612 GRAD KORČULA A212301 3224 0111  
31.10.2022 URA-220209,Racun br.: 2200392 dvorana, čep, prelator 85,48 kn SAŠA ČURKOVIĆ - T.O. TOMISLAV KORČULA 20222262612 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3224 0810  
31.10.2022 Ambulantna njega i lječenje mačaka 10.000,00 kn Specijalizirana veterinarska amb. Sergije Vilović KORČULA 88867218623 GRAD KORČULA A2117104 3236 0610  
31.10.2022 URA-220234,Racun br.: 148421/INA/1 plin bazen 162,50 kn INA D.D. ZAGREB 27759560625 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3223 0810  
31.10.2022 URA-358,voda 9-22 712,85 kn VODOVOD - NPKL KORČULA KORČULA 29816848178 Dječji vrtić Korčule A210201 3234 0911  
31.10.2022 URA-220223,Racun br.: 22220125610 osiguranje nezgoda zaposleni 1.680,00 kn EUROHERC DUBROVNIK 22694857747 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3292 0810  
31.10.2022 URA-184,Racun za mjerene usluge: 5005938129-278-3 517,75 kn HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 Gradski muzej Korčule A210401 3231 0820  
31.10.2022 10 2022 1.236,94 kn INA D.D. ZAGREB 27759560625 GRAD KORČULA A210102 3223 0111  
31.10.2022 URA-220935,Vodna usluga 08 2022 MO Pupnat 842,46 kn VODOVOD - NPKL KORČULA KORČULA 29816848178 GRAD KORČULA A212206 3234 0660  
31.10.2022 URA-221073,Vodna usluga 10 2022 MO Pupnat 342,98 kn VODOVOD - NPKL KORČULA KORČULA 29816848178 GRAD KORČULA A212206 3234 0660  
31.10.2022 pl.10/22 DOP. ZA MIO 12.411,92 kn Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3111 0810  
31.10.2022 pl.10/22 Neto 61.505,26 kn Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3111 0810  
31.10.2022 pl.10/22 Porez 2.713,12 kn Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3111 0810  
31.10.2022 09 2022 122,30 kn FINANCIJSKA AGENCIJA Dubrovnik 85821130368 GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
31.10.2022 Financijska pomoć za liječenje djece 4.000,00 kn GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
31.10.2022 ,Članarina 400,00 kn Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3239 0820  
31.10.2022 Racun br.: 2413/1/1 namještaj-stolice za novi prostor-pl.po ponudi 45.012,45 kn IDEAL PLUS d.o.o. Zagreb 56180940412 Centar za kulturu Korčula K210503 4212 0820  
31.10.2022 Vađenje plutača i njihova pohrana-obala Vrnika 1.000,00 kn DALIBOR COSOVIĆ - RONILAČKI CENTAR LUMBARDABLUE 84943180250 GRAD KORČULA A212221 3232 0660