UVID U TROŠKOVE GRADA KORČULE
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 5657

UKUPNO:   50.428.244,19

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.12.2022 Racun br.: 29/V1/1 transfer Dbk-Kor-Dbk sinfonijski ork. 5.375,00 Dubrovački simfonijski orkestar Dubrovnik 74755178858 Centar za kulturu Korčula A210501 3239 0820  
31.12.2022 URA-13,PN Sani Sardelić 11-22 168,00 Sani Sardelić 43170682036 Gradski muzej Korčule A210411 3211 0820  
31.12.2022 Nočenje-koncert 3.000,00 HTP - KORČULA KORČULA 63259199217 GRAD KORČULA A210608 3299 0860  
31.12.2022 URA-220294,Racun za mjerene usluge: 5016956433-280-5 telefon,internet,mobitel 650,26 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3231 0810  
31.12.2022 Antifašisti-izložba 1.385,00 POŠIP POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČARA Čara 37403307447 GRAD KORČULA A212504 3239 0620  
31.12.2022 URA-450,Racun br.: 1989/750/1 625,44 ALCA ZAGREB D.O.O. Zagreb 58353015102 Dječji vrtić Korčule A210201 3221 0911  
31.12.2022 URA-210,Racun br.: 4043929530-202212-2 radio 80,00 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Zagreb 68419124305 Gradski muzej Korčule A210401 3239 0820  
31.12.2022 Racun br.: 220512 moje e-karte 548,50 MOJE KARTE doo Rijeka 92536181770 Centar za kulturu Korčula A210501 3238 0820  
31.12.2022 URA-448,Racun br.: 189818-1-2 164,99 Elektronički računi d.o.o. Zagreb 42889250808 Dječji vrtić Korčule A210201 3238 0911  
31.12.2022 pl.12/22 Naknada za prijevoz 6.979,96 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3212 0810  
31.12.2022 pl.12/22 DOPRINOS ZA MIO II STUP II s. 3.645,12 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3111 0810  
31.12.2022 Božično drvce - MO Žrnovo Postrana 650,00 VESNA ŠULEKIĆ TO ANEMONA KORČULA 83044032534 GRAD KORČULA A212204 3224 0660  
31.12.2022 URA-221353,Vodna usluga 12 2022 Liburna (Mile) + bivši MUP poslovni prostori 1.183,54 VODOVOD - NPKL KORČULA KORČULA 29816848178 GRAD KORČULA A212301 3234 0111  
31.12.2022 URA-358,voda 12-22 28,09 VODOVOD - NPKL KORČULA KORČULA 29816848178 Centar za kulturu Korčula A210501 3234 0820  
31.12.2022 URA-215,vodna usluga 84,58 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Gradski muzej Korčule A210401 3234 0820  
31.12.2022 URA-214,Racun br.: 59_POSL1_1 plakati 1.912,50 PRO dizajn Zagreb Zagreb 44699532144 Gradski muzej Korčule A210401 3239 0820  
31.12.2022 Savjet mladih 476,72 KONZUM plus d.o.o. 62226620908 GRAD KORČULA A110108 3299 0980  
31.12.2022 URA-454,Racun br.: 68/T047/9901 2.009,12 STUDENAC OMIŠ 02023029348 Dječji vrtić Korčule A210201 3222 0911  
31.12.2022 URA-469,Racun br.: 276/T047/9902 547,07 STUDENAC OMIŠ 02023029348 Dječji vrtić Korčule A210201 3222 0911  
31.12.2022 URA-184,Racun br.: 5481/997/100 knjige 2.048,51 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
31.12.2022 URA-141,Studentski Ugovor Petra Botica 2.633,40 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3237 0820  
31.12.2022 URA-235,Racun br.: 5594-1-1 piće otvaranje knjižnice - 892,65 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3225 0820  
31.12.2022 URA-58,Racun br.: 1164/3/100 usisavač za prozore 899,00 Gradski muzej Korčule A210401 3225 0820  
31.12.2022 MO Čara - viking klupe i koš za otpatke 17.187,50 ALDO KRVAVICA D.O.O.Ž 97137789705 GRAD KORČULA A212209 3225 0660  
31.12.2022 URA-231,Racun br.: 143/2D01/1 staza 614,64 TEPIH TREND D.O.O. 35620973785 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3225 0820  
31.12.2022 Marmontov put 13.500,00 ROBERT SARDELIĆ - OBRT KOKOT 76786404231 GRAD KORČULA K212018 4511 0660  
31.12.2022 URA-17,PN 17-22 Arheološka školica 3.312,00 Hrvoje Potrebica ZAgreb 89787208258 Gradski muzej Korčule A210401 3211 0820  
31.12.2022 URA-15,PN 18-2022 AŠ - Arheološka škola 1.600,00 ANA ŠEPAROVIĆ Vela Luka 20270 97258358778 Gradski muzej Korčule A210401 3211 0820  
31.12.2022 URA-217,Racun br.: 25971 1.247,80 Ivano d.o.o. 84370987630 Gradski muzej Korčule A210401 3224 0820  
31.12.2022 URA-244,Racun br.: 1792-10-1 toner,papir, naljepnice 2.705,00 OPSTANAK D.O.O. SPLIT 65655698625 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210416 3221 0820