UVID U TROŠKOVE GRADA KORČULE
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1143

UKUPNO:   11.440.149,95 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2022 URA-220185,Naknada za zastupanje 22.476,58 kn ODVJETNIČKO DRUŠTVO JAJAŠ & VUKELIĆ 25494057889 GRAD KORČULA A212302 3237 0111  
31.03.2022 URA-54,Racun br.: K63-2022-144 knjige 225,00 kn FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEH. 07699719217 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
31.03.2022 Dostava žala-trajekt, Dječje igralište kod Liburne 12.800,00 kn TRNOVICA, AUTOPRIJEVOZNIK - ZVONIMIR GROŠETA 04670045030 GRAD KORČULA A211922 3232 0660  
31.03.2022 ,tomy- mat za održavanje 37,16 kn Dječji vrtić Korčule A210201 3222 0911  
31.03.2022 URA-90,Racun za mjerene usluge: 178/1/1 tajnički poslovi 3-22 1.250,00 kn EDUKA SAVJETI Zagreb 96057965252 Dječji vrtić Korčule A210201 3237 0911  
31.03.2022 Hidroizolacija betonskog djela krova 4.300,00 kn GRBIN obrt za hidroizolaciju... Žrnovo 07229822297 GRAD KORČULA A212301 3232 0111  
31.03.2022 Racun br.: 1902/34/1 -batman 333,33 kn BLITZ Zagreb 69856063967 Centar za kulturu Korčula A210501 3235 0820  
31.03.2022 Racun br.: 0925-K22-1 film Škola čarobnih životinja 350,00 kn Editus d.o.o. Zagreb 23851737429 Centar za kulturu Korčula A210501 3235 0820  
31.03.2022 URA-220117,Provizija za pla Bibliothequa nationale de France 2,50 kn OTP BANKA D.D. ZADAR 52508873833 GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
31.03.2022 URA-220122,Naknada za rezervi sreds 1-2 2022 2.120,60 kn OTP BANKA D.D. ZADAR 52508873833 GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
31.03.2022 URA-220108,IBAN HR 93 24070001500002402 - 02 2022 skinuto s računa 30,90 kn OTP BANKA D.D. ZADAR 52508873833 GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
31.03.2022 UDRUGA TISNO Financijska pomoć snimanju filma i pjesama 200,00 kn UDRUGA TISNO ZAGREB 32254735489 GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
31.03.2022 URA-84,el energ 02-22 pv Čara 465,28 kn HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb 43965974818 Dječji vrtić Korčule A210201 3223 0911  
31.03.2022 03 2022 - Račišće 220,00 kn WEB KAMERE j.d.o.o. NOVO ČIČE 90138884443 GRAD KORČULA A212208 3232 0660  
31.03.2022 Racun br.: 72/T047/9902 mat za čiščenj 322,77 kn STUDENAC OMIŠ 02023029348 Dječji vrtić Korčule A210201 3221 0911  
31.03.2022 Racun br.: 82/T047/9902 mat.za čiščenj 200,35 kn STUDENAC OMIŠ 02023029348 Dječji vrtić Korčule A210201 3221 0911  
31.03.2022 Domestos, sol za mašinu i vreće za smeće, (stvari za čistačicu) 152,89 kn KONZUM plus d.o.o. 62226620908 GRAD KORČULA A210102 3221 0111  
31.03.2022 URA-220069,Racun br.: 51058-1-2 aplikacija e-račun 156,47 kn Elektronički računi d.o.o. Zagreb 42889250808 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3238 0810  
31.03.2022 IVAN BLITVIĆ PN01/2022 206,00 kn Ivan Blitvić 91433539800 GRAD KORČULA A210102 3211 0111  
31.03.2022 Financijska pomoć za liječenje G.K. 5.000,00 kn M.K. 96785081328 GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
31.03.2022 02 2022 - uplate preko HP 19,00 kn HP - HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 GRAD KORČULA A210102 3231 0111  
31.03.2022 URA-220121,Maskota uskršnji zec - ponuda 11385-2 762EUR 5.828,78 kn TIM ART d.o.o. GRAD KORČULA A212203 4227 0660  
31.03.2022 Pokroviteljstvo predavanja "Mentalno zdravlje u corona krizi" u Korčuli 15.3.22. 500,00 kn MARIJANA BATKOVIĆ 51087150102 GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
31.03.2022 URA-50,Predracun: K631-2022-35 KNJIGE 225,00 kn FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEH. 07699719217 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
31.03.2022 stalna mjesečna pomoć, uskrsnica, božićnica 44.205,33 kn GRAD KORČULA A211401 3721 1070  
31.03.2022 URA-58,Racun br.: 2200016/1/2 cijev, starter, mješalica za umivaonik 589,49 kn ISKRA TRGOVINA D.O.O. KORČULA 98637766531 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3225 0820  
31.03.2022 URA-220154,02 2022 3.507,01 kn HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 GRAD KORČULA A212301 3223 0111  
31.03.2022 URA-52,Racun br.: 2163-106-77 KNJIGE 2.394,69 kn Znanje doo Zasgreb 80627693538 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
31.03.2022 URA-220113,02 2022 5.906,25 kn RI-ING NET d.o.o. Rijeka 18259544697 GRAD KORČULA A210102 3238 0111  
31.03.2022 URA-220199,3 knjige Zakon o obvezim odnosima 2.835,60 kn LIBERTIN NAKLADA d.o.o. Rijeka 94737937781 GRAD KORČULA A210102 3221 0111