UVID U TROŠKOVE GRADA KORČULE
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   11.440.149,95 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
25494057889 ODVJETNIČKO DRUŠTVO JAJAŠ & VUKELIĆ 31.03.2022 22.476,58 kn URA-220185,Naknada za zastupanje GRAD KORČULA A212302 3237 0111  
07699719217 FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEH. 31.03.2022 225,00 kn URA-54,Racun br.: K63-2022-144 knjige Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
04670045030 TRNOVICA, AUTOPRIJEVOZNIK - ZVONIMIR GROŠETA 31.03.2022 12.800,00 kn Dostava žala-trajekt, Dječje igralište kod Liburne GRAD KORČULA A211922 3232 0660  
31.03.2022 37,16 kn ,tomy- mat za održavanje Dječji vrtić Korčule A210201 3222 0911  
96057965252 EDUKA SAVJETI Zagreb 31.03.2022 1.250,00 kn URA-90,Racun za mjerene usluge: 178/1/1 tajnički poslovi 3-22 Dječji vrtić Korčule A210201 3237 0911  
07229822297 GRBIN obrt za hidroizolaciju... Žrnovo 31.03.2022 4.300,00 kn Hidroizolacija betonskog djela krova GRAD KORČULA A212301 3232 0111  
69856063967 BLITZ Zagreb 31.03.2022 333,33 kn Racun br.: 1902/34/1 -batman Centar za kulturu Korčula A210501 3235 0820  
23851737429 Editus d.o.o. Zagreb 31.03.2022 350,00 kn Racun br.: 0925-K22-1 film Škola čarobnih životinja Centar za kulturu Korčula A210501 3235 0820  
52508873833 OTP BANKA D.D. ZADAR 31.03.2022 2,50 kn URA-220117,Provizija za pla Bibliothequa nationale de France GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
52508873833 OTP BANKA D.D. ZADAR 31.03.2022 2.120,60 kn URA-220122,Naknada za rezervi sreds 1-2 2022 GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
52508873833 OTP BANKA D.D. ZADAR 31.03.2022 30,90 kn URA-220108,IBAN HR 93 24070001500002402 - 02 2022 skinuto s računa GRAD KORČULA A210102 3431 0111  
32254735489 UDRUGA TISNO ZAGREB 31.03.2022 200,00 kn UDRUGA TISNO Financijska pomoć snimanju filma i pjesama GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb 31.03.2022 465,28 kn URA-84,el energ 02-22 pv Čara Dječji vrtić Korčule A210201 3223 0911  
90138884443 WEB KAMERE j.d.o.o. NOVO ČIČE 31.03.2022 220,00 kn 03 2022 - Račišće GRAD KORČULA A212208 3232 0660  
02023029348 STUDENAC OMIŠ 31.03.2022 322,77 kn Racun br.: 72/T047/9902 mat za čiščenj Dječji vrtić Korčule A210201 3221 0911  
02023029348 STUDENAC OMIŠ 31.03.2022 200,35 kn Racun br.: 82/T047/9902 mat.za čiščenj Dječji vrtić Korčule A210201 3221 0911  
62226620908 KONZUM plus d.o.o. 31.03.2022 152,89 kn Domestos, sol za mašinu i vreće za smeće, (stvari za čistačicu) GRAD KORČULA A210102 3221 0111  
42889250808 Elektronički računi d.o.o. Zagreb 31.03.2022 156,47 kn URA-220069,Racun br.: 51058-1-2 aplikacija e-račun Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3238 0810  
91433539800 Ivan Blitvić 31.03.2022 206,00 kn IVAN BLITVIĆ PN01/2022 GRAD KORČULA A210102 3211 0111  
96785081328 M.K. 31.03.2022 5.000,00 kn Financijska pomoć za liječenje G.K. GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
87311810356 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. 31.03.2022 19,00 kn 02 2022 - uplate preko HP GRAD KORČULA A210102 3231 0111  
TIM ART d.o.o. 31.03.2022 5.828,78 kn URA-220121,Maskota uskršnji zec - ponuda 11385-2 762EUR GRAD KORČULA A212203 4227 0660  
51087150102 MARIJANA BATKOVIĆ 31.03.2022 500,00 kn Pokroviteljstvo predavanja "Mentalno zdravlje u corona krizi" u Korčuli 15.3.22. GRAD KORČULA A210108 3811 0111  
07699719217 FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEH. 31.03.2022 225,00 kn URA-50,Predracun: K631-2022-35 KNJIGE Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
31.03.2022 44.205,33 kn stalna mjesečna pomoć, uskrsnica, božićnica GRAD KORČULA A211401 3721 1070  
98637766531 ISKRA TRGOVINA D.O.O. KORČULA 31.03.2022 589,49 kn URA-58,Racun br.: 2200016/1/2 cijev, starter, mješalica za umivaonik Gradska knjižnica "Ivan Vidali" A210404 3225 0820  
63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 31.03.2022 3.507,01 kn URA-220154,02 2022 GRAD KORČULA A212301 3223 0111  
80627693538 Znanje doo Zasgreb 31.03.2022 2.394,69 kn URA-52,Racun br.: 2163-106-77 KNJIGE Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210405 4241 0820  
18259544697 RI-ING NET d.o.o. Rijeka 31.03.2022 5.906,25 kn URA-220113,02 2022 GRAD KORČULA A210102 3238 0111  
94737937781 LIBERTIN NAKLADA d.o.o. Rijeka 31.03.2022 2.835,60 kn URA-220199,3 knjige Zakon o obvezim odnosima GRAD KORČULA A210102 3221 0111